Wat is schuldeisersverzuim?
13-06-2020 Door Geen categorie

Wat is schuldeisersverzuim?

Zo werkt het schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim is dat niet de schuldenaar, maar de schuldeiser (de opdrachtgever) voorkomt (of weigert) dat de door hem gevraagde prestatie, of het door hem bestelde product, niet of niet op tijd geleverd kan worden. Het is zodoende de opdrachtgever die bewust zijn deel van de afspraak niet nakomt, terwijl de leverancier zijn deel van de afspraak wel (zoals het is overeengekomen) wil nakomen. Normaal gesproken komt de schuldenaar zijn (financiële) verplichtingen niet na, maar er zijn ook situaties denkbaar dat de opdrachtgever, de schuldeiser, dan wel de verkoper, zijn verplichting tot afname niet nakomt.

Praktijkvoorbeelden Schuldeisersverzuim

Er zijn talloze praktijkvoorbeelden te noemen waar de opdrachtgever zich schuldig heeft gemaakt aan schuldeisersverzuim. Hieronder worden vier herkenbare situaties beschreven. De opdrachtgever, dan wel de verkoper, dient zijn gemaakte afspraak na te komen en kan de opdrachtnemer niet kwalijk nemen dat hij niet kan leveren of nakomen, omdat de opdrachtgever dit onmogelijk maakt, of weigert.

 1. Een bruidspaar bestelt een bruidstaart bij de banketbakker en komen overeen dat de bakker de bruidstaart om 12:00 uur op hun trouwdag op de trouwlocatie zal bezorgen. Op de trouwdag staat de bakker om 12:00 uur op de trouwlocatie en daar hoort hij van de bruidegom dat de bruid zich zojuist heeft bedacht en van het altaar is weggelopen, zonder ja te zeggen tegen haar verloofde. De feestelijkheden gaan niet door en de bruidegom heeft de gasten gevraagd naar huis te gaan. De bruidegom stuurt ook de bakker weg en geeft te kennen dat de bakker de bruidstaart weer moet meenemen. Omdat de bruidegom de bakker wegstuurt en vraagt om de bruidstaart weer mee te nemen, betekent dat de bruidstaart toch betaald zal moeten worden. De bruid en de bruidegom verkeren nu in schuldeisersverzuim en kunnen niet als reden opvoeren dat de bakker zijn verplichtingen niet correct is nagekomen.
 2. Een man zet zijn huis te koop en er dient zich een koper aan. Er wordt afgesproken dat de verkoopprijs € 500.000,- bedraagt en dat de overdracht van het huis bij de notaris zal plaatsvinden op 1 augustus om 11:00 uur. Uiterlijk op 1 juni moet 10% van de waarborgsom betaald zijn bij de notaris door de koper. De koper zorgt er voor dat al op 25 mei € 50.000,- bij de betreffende notaris is betaald, ter aankoop van het betreffende huis. Op 1 augustus verschijnt de verkoper niet bij de notaris en laat zich ook niet machtigen door een medewerker van de notaris. De verkoper geeft telefonisch aan, dat hij zich heeft bedacht en niet tot verkoop van zijn huis wil overgaan. De verkoper verkeert nu in schuldeisersverzuim en zal door de koper schadeplichtig worden gesteld. De koper heeft immers voldaan aan al zijn verplichtingen en wilde en kon het huis kopen. Het is hier volledig aan de verkoper te wijten dat de verkoop van het huis niet door is gegaan.
 3. Een leverancier van schepijs en een restaurantketen komen contractueel overeen dat de leverancier van het schepijs iedere week voor de duur van één jaar minimaal 10.000 liter schepijs levert aan de restaurantketen voor een bedrag van € 10,- per liter. De restaurantketen besluit op een bepaald moment (halverwege de contractperiode) geen schepijs meer te willen verkopen of af te willen nemen van de schepijs leverancier, maar nog alleen softijs te willen verkopen. De leverancier van het schepijs geeft aan iedere week te willen blijven leveren, maar de restaurantketen weigert het schepijs aan te nemen. Vervolgens weigert de restaurantketen de rekening van € 100.000,- per week te betalen. Hier is sprake van schuldeisersverzuim omdat de restaurantketen heeft besloten in plaats van schepijs, softijs af te nemen bij een andere leverancier omdat dit voor hen makkelijker is. De schepijsfabrikant kan nu met succes een gerechtelijke procedure opstarten (en hoogstwaarschijnlijk ook winnen) omdat de schuldeiser (de restaurantketen) hier in schuldeisersverzuim is geraakt. De schepijsleverancier wil en kan zijn contractuele verplichting nakomen, maar de restaurantketen wil dit niet afnemen om hun moverende redenen. Dat kan en mag, maar zij zullen de rekening van € 100.000,- per week wel moeten blijven betalen aan de schepijs fabrikant, gedurende de contractperiode.
 4. Een vrouw schakelt een aannemer in om een dakkapel te realiseren in haar woning. Ze tekent de offerte en geeft akkoord voor plaatsing van de dakkapel. Op de afgesproken dag van plaatsing wil de aannemer (zoals overeengekomen) de dakkapel plaatsen. Echter geeft de vrouw de aannemer geen toestemming om haar huis te betreden en vraagt de aannemer weer te vertrekken (met de dakkapel). De aannemer probeert met de vrouw een nieuwe datum voor plaatsing overeen te komen, maar de vrouw blijft weigeren dat de aannemer de bestelde dakkapel gaat plaatsen. Ook hier is sprake van schuldeisersverzuim. De aannemer komt zijn verplichting tot levering en plaatsing na zoals overeengekomen, maar de vrouw weigert haar medewerking tot plaatsing er van. De vrouw verkeert zodoende in schuldeisersverzuim. De vrouw zal de rekening van de aannemer zoals in de offerte overeengekomen, moeten betalen.

Medewerking van schuldeiser kan wettelijk niet worden afgedwongen

De wet kent geen verplichting voor de schuldeiser om mee te werken aan de door hem gevraagde prestatie. Met andere woorden, de bakker, de koper van het huis, de schepijsfabrikant en aannemer, kunnen hun opdrachtgever niet verplichten tot medewerking of afname van hun product of dienst.

Schuldeiserverzuim levert overmacht op

Schuldeisersverzuim levert voor de leverancier overmacht op om zijn verplichting na te komen. De leverancier in bovengenoemd voorbeeld, de bakker, schepijsfabrikant en aannemer, kunnen een eventuele vordering van het bruidspaar, de restaurantketen en de vrouw, tot nakoming, of schadevergoeding eenvoudig weerleggen en afwenden.

De bakker, koper van het huis, de schepijsfabrikant en aannemer kunnen niet in verzuim zijn zolang er sprake is van schuldeisersverzuim. Met andere woorden; zolang hun opdrachtgever zijn of haar medewerking weigert, en nakoming onmogelijk maakt, kan geen beroep worden gedaan dat zij in verzuim verkeren, waardoor de overeenkomst ontbonden kan worden.

Sterker nog, wanneer door de acties van hun opdrachtgever schade ontstaat of hierdoor extra kosten gemaakt moeten worden door de bakker, schepijsfabrikant of aannemer, dan dient hun opdrachtgever deze extra kosten ook te vergoeden.

Einde schuldeisersverzuim

Stel dat de bruid in bovenstaand voorbeeld een week later inziet dat zij door haar zenuwen een verschrikkelijke vergissing heeft gemaakt. De bruid wil alsnog trouwen met haar verloofde (en hij wil dat ook nog steeds dolgraag). Het bruidspaar wil alsnog hun bruiloft groots vieren met hun vrienden en familie, alleen dan wel precies twee maanden na de oorspronkelijke trouwdatum. Het bruidspaar benadert opnieuw dezelfde banketbakker.

De banketbakker geeft aan dat hij eerst zijn oorspronkelijke rekening betaald wil krijgen, voordat hij een nieuwe bruidstaart voor het bruidspaar gaat maken. De bakker kan niet door het bruidspaar verplicht worden om “gratis” een nieuwe bruidstaart te maken. Het bruidspaar zal eerst de oorspronkelijke factuur van de eerste bruidstaart moeten betalen, voordat de bakker gevraagd kan worden om een nieuwe bruidstaart voor hen te maken.

De bakker doet er verstandig aan om deze keer vooruitbetaling te vragen, om te voorkomen dat hij opnieuw achter zijn geld aan moet. Het schuldeisersverzuim eindigt zodoende nadat de oorspronkelijke opdrachtgever zijn verplichting tot nakoming nakomt. In de praktijk zal dat meestal zijn, het betalen van de factuur of medewerking verlenen aan de verkoop van je huis. Wanneer de restaurantketen aangeeft het schepijs weer in ontvangst te willen nemen en de achterstallige facturen betaalt, eindigt het schuldeisersverzuim ook voor hen. De vrouw in eerder genoemd voorbeeld die haar dakkapel alsnog graag geplaatst wil hebben, zal de aannemer moeten laten weten dat zij bereid is de extra manuren en opslagkosten van de dakkapel te betalen, waardoor haar schuldeisersverzuim komt te vervallen. De aannemer kan er dan voor kiezen om de dakkapel na ontvangst van deze betalingen alsnog te gaan plaatsen.

Wilt u meer weten over schuldeisersverzuim?

Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman komt in zijn praktijk veelvuldig in aanraking met schuldeisersverzuim. De leverancier geeft dan te kennen dat hij zijn deel van de overeengekomen prestatie correct, volgens afspraak en binnen de overeengekomen tijd heeft geleverd. De onbetaald gebleven factuur wil de leverancier graag geïncasseerd hebben, omdat het niet zijn schuld is dat er niet geleverd kon worden. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman kan leveranciers die hiermee te maken krijgen helpen alsnog hun factuur betaald te krijgen.

Wilt u meer weten over schuldeisersverzuim? Neem dan telefonisch via 073 203 22 22 of via de e-mail info@devoordeligstedeurwaarder.nl contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij helpt u graag als u te maken krijgt met schuldeisersverzuim.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies