Klant failliet verklaren?
21-04-2021 Door Geen categorie

Klant failliet verklaren?

Zo krijg je je facturen toch betaald

Veel ondernemers krijgen in hun bedrijf wel eens te maken met klanten die hun facturen niet betalen. Wanneer een klant na herhaaldelijke verzoeken nog altijd weigert om zijn facturen te betalen, dan is het aanvragen van het faillissement een mogelijkheid om de vordering alsnog betaald te krijgen.

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van een faillissement van een klant is relatief eenvoudig. Ten eerste moet de factuur nog onbetaald zijn én opeisbaar zijn op het moment dat de faillissementsaanvraag wordt ingediend. Een tweede voorwaarde is dat er een steunvordering nodig is. Dit betekent dat er nog minimaal één andere partij is die een vordering heeft op de betreffende klant. Uiteraard moet je dit ook kunnen aantonen. Daarbij is het niet nodig dat deze partij ook zijn medewerking verleent aan de faillissementsaanvraag. Verder moet kunnen worden aangetoond dat de klant is opgehouden (u) te betalen. Om het faillissement van uw klant aan te vragen, dient verplicht een advocaat te worden ingeschakeld.

Failliet verklaren

Indien de faillissementsaanvraag enkel wordt gebruikt om een factuur betaald te krijgen, dan wordt dit middel in feite ingezet als incassomiddel. In de meeste gevallen zal de klant er in zo’n geval alles aan doen om niet failliet te worden verklaard. Dit vergroot de kansen dat hij uw facturen alsnog gaat betalen. Indien het om grotere bedragen gaat, is het ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Er kan dan bijvoorbeeld met de klant worden afgesproken dat er uitstel wordt verleend voor de ingediende faillissementsaanvraag op het moment dat een deel van de vordering wordt betaald. Zo blijft er maximale druk op de ketel. Belangrijk is wel dat na ontvangst van een aantal betalingen de faillissementsaanvraag van uw klant weer wordt ingetrokken. Indien nodig kan in een later stadium altijd nog een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Geen geld

Er zijn ook situaties waarin het niet mogelijk is om uw factuur te incasseren door middel van een faillissementsaanvraag. Bijvoorbeeld als uw vordering wordt betwist door uw klant, omdat de geleverde goederen van (bijvoorbeeld) slechte kwaliteit waren. Of als uw klant weet van wie de steunvordering is en hij deze wél betaalt. Een andere reden kan zijn dat de klant écht niet meer kan betalen omdat hij geen geld meer heeft. Een bedrijf of persoon wordt echter nooit zomaar failliet verklaard. Het faillissement wordt dan ook alleen uitgesproken als de faillissementsaanvraag wordt doorgezet. Als deze situatie zich voordoet, dan is het echter niet waarschijnlijk dat uw klant zijn facturen ooit zou hebben betaald. Het indienen van een faillissementsaanvraag, waar uiteindelijk geen opbrengsten uit voortkomen, brengt wel kosten met zich mee. Daarom is het verstandig om eerst een deskundige gerechtsdeurwaarder of advocaat te raadplegen als u een faillissementsaanvraag wilt indienen voor uw niet betalende klant. De gerechtsdeurwaarder of advocaat kunnen vaak een goede inschatting maken of zo’n aanvraag kans van slagen heeft en wat eventuele andere opties zijn om uw facturen toch geïncasseerd te krijgen.

Surséance van betaling aanvragen

Een andere mogelijkheid om onbetaalde facturen alsnog geïnd te krijgen, ontstaat als een wanbetalende klant via zijn advocaat zelf surséance van betaling aanvraagt bij de rechter. De bedoeling van surséance van betaling is om de klant tijd en gelegenheid te geven om zijn (financiële) zaken op orde te krijgen en een betalingsregeling aan te bieden. Op die manier wordt geprobeerd om een faillissement te voorkomen. Vaak wordt in zo’n geval ook geprobeerd om een betalingsregeling tegen finale kwijting te treffen met schuldeisers. Indien het niet lukt om gedurende de surséance van betaling de zaken financieel op orde te krijgen of deze te herstructureren, dan kan alsnog een faillissement volgen en vissen de schuldeisers soms achter het net.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies