Een steunvordering zoeken voor een faillissement
11-01-2022 Door Geen categorie

Een steunvordering zoeken voor een faillissement

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur is vaak één van de laatste mogelijkheden om uw debiteur alsnog te bewegen om zijn facturen te betalen. Maar om een faillissement aan te kunnen vragen is wel een steunvordering nodig. Want zonder steunvordering van een tweede schuldeiser is dit niet mogelijk.

Steunvordering zoeken

Indien u het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen, dan moet er sprake zijn van een onbetaalde factuur die nog opeisbaar is op het moment dat de faillissementsaanvraag wordt ingediend. Verder is ook een steunvordering van een tweede schuldeiser nodig. Dit betekent dat er behalve u nog minimaal één andere partij nodig is die een vordering heeft op de betreffende klant. Er moet dus pluriformiteit van schuldeisers zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan er geen faillissementsaanvraag worden ingediend. Het meest ideale scenario is daarbij dat beide schuldeisende partijen ongeveer even veel geld tegoed hebben van de betreffende debiteur en dat zij hun krachten bundelen.

Steunvordering faillissement

Stel dat u een partij bereid heeft gevonden om een steunvordering mee in te dienen, maar dit slechts een kleine schuld betreft. Dan kan de debiteur ervoor kiezen om deze kleine vordering wel te betalen, zodat u geen steunvordering meer heeft en ook de faillissementsaanvraag niet kunt doorzetten.

Beter is daarom nog om op zoek te gaan naar meerdere partijen die een steunvordering mee willen indienen. In dit geval geldt over het algemeen: hoe meer steunvorderingen, hoe beter. Des te groter is ook de kans dat het faillissement uiteindelijk met succes kan worden aangevraagd. Indien tijdens de zitting voor de faillissementsaanvraag bij de rechtbank door de debiteur wordt betwist dat hij meerdere schulden heeft, dan zult u als aanvrager summierlijk moeten aantonen dat dit wel het geval is. Lukt dit niet? Dan wordt de aanvraag afgewezen. Een steunvordering hoeft overigens niet opeisbaar te zijn. De vordering van de aanvrager van het faillissement moet wel opeisbaar zijn.

Steunvordering

Het lijkt op het eerste gezicht misschien lastig om te achterhalen of uw debiteur nog andere schuldeisers heeft. In de praktijk valt dit meestal wel mee. Dat komt mede doordat aan een steunvordering niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Een steunvordering hoeft niet direct opeisbaar te zijn en kan dus ook een factuur van een andere schuldeiser zijn, waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken. Voor een onderzoek naar een steunvordering kan dus ook worden gekeken naar bepaalde abonnementen van de debiteur, contributieverplichtingen, huurverplichtingen, belastingverplichtingen enzovoorts.

Faillissementsaanvraag

Om het faillissement van een debiteur aan te vragen moet u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Daarbij bent u verplicht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het is in zo’n geval verstandig om de debiteur direct officieel te laten oproepen voor de mondelinge behandeling door de gerechtsdeurwaarder. Hoewel de rechtbank de debiteur ook oproept per brief, kan deze ervoor kiezen om niet te verschijnen. Om te voorkomen dat er dan een nieuwe datum moet worden bepaald voor de mondelinge behandeling, maken advocaten bijna altijd gebruik van de mogelijkheid om de debiteur per deurwaardersexploot op te roepen.

Een faillissementsprocedure is geen uitgebreide procedure. De rechtbank toetst uitsluitend de volgende zaken, namelijk of:

  • Er minimaal twee vorderingen op de debiteur zijn, waarvan in ieder geval één vordering opeisbaar is;
  • Er minimaal twee verschillende schuldeisers zijn;
  • De debiteur in een toestand verkeert waarin hij is opgehouden te betalen.

Als aan al deze eisen is voldaan, zal de rechtbank de debiteur failliet verklaren. Die kan uiteraard bezwaar aantekenen tegen deze uitspraak. Dit kan zowel met een bezwaarschrift als tijdens de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag bij de rechtbank.

Betalingsregeling

Indien uw debiteur de openstaande vordering alsnog wil betalen, al dan niet door een betalingsregeling te treffen, dan kan de faillissementsaanvraag met een aanhoudingsverzoek enkele malen worden aangehouden. Dat geeft de debiteur de gelegenheid om zijn vorderingen alsnog te betalen. Tegelijkertijd blijft er voldoende druk op de ketel staan, want bij niet nakoming van de betalingsregeling kan de faillissementsaanvraag alsnog worden doorgezet.

Het aanvragen van een faillissement kan in veel gevallen dus een geschikt incassomiddel zijn. Uiteraard is er wel een steunvordering voor nodig om een faillissementsaanvraag te kunnen indienen. Nog beter is om meerdere steunvorderingen te zoeken, met ongeveer dezelfde schuldomvang. Bovendien heeft u een advocaat nodig om de faillissementsaanvraag in te dienen bij de rechtbank.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog of wilt u meer weten over het zoeken van een steunvordering voor een faillissementsaanvraag? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies