Een miskoop gedaan bij de aankoop van uw auto?
09-02-2021 Door Geen categorie

Een miskoop gedaan bij de aankoop van uw auto?

 Zo krijgt u uw geld terug! (met gratis voorbeeld dagvaarding) 

Een miskoop doen we allemaal wel eens. Vaak denk je dan, ach die paar tientjes, ik laat het er bij zitten. Maar wat nu als de miskoop duizenden euro’s bedraagt? En wat doet u als de verkoper niet erkent dat uw aankoop een miskoop voor u is geweest? In deze blog leg ik u uit hoe u de aankoop van een (tweedehands) auto (buiten) gerechtelijk kan ontbinden, waardoor de miskoop ongedaan kan worden gemaakt. Voor zowel de koper als de verkoper bestaat dan de verplichting om aan de ene kant de auto terug te nemen/geven en aan de andere kant het aankoop bedrag terug te geven. Een miskoop komt vaak voor bij de aankoop van een tweedehands auto.

Miskoop (tweedehands) Auto

U kent de verhalen wel. De autoverkoper belooft gouden prestaties van de auto, de proefrit bevalt goed, maar binnen een paar maanden na uw aankoop komen allerlei (ernstige) (verborgen) gebreken één voor één aan het licht. Als u letterlijk stil komt te staan met uw nieuwe auto is de maat vol en wilt u de koop ongedaan maken. U wilt van uw nieuw gekochte auto af. U dacht immers een betrouwbare auto gekocht te hebben die u niet om de haverklap in de steek zou laten. U wilt uw aankoopbedrag terug hebben en de auto terug geven aan de verkoper. Maar de verkoper geeft niet thuis en werkt niet mee. Wat doe je dan?

Miskoop auto ongedaan maken

De Wet kent de mogelijkheid om buiten de rechter om de miskoop van uw auto ongedaan te maken. De juridische term daarvoor is “de overeenkomst ontbinden” Ontbinden betekent in dit geval dat de aankoop van de auto ongedaan wordt gemaakt, dat de koopprijs moet worden terugbetaald en de auto moet worden geretourneerd naar de verkoper. Daarvoor dient u de verkoper schriftelijk in kennis te stellen dat u de koop wilt ontbinden.

Voorwaarden om miskoop auto te ontbinden

De hoofdregel is dat u de aankoop van uw auto nooit gedaan zou hebben, als u wist welke gebreken de auto had ten tijde van de aankoop. Wanneer de verkoper u op één of meerdere gebreken (of beperkingen) van de auto heeft gewezen, dan kan achteraf geen beroep op een miskoop worden gedaan. U wist immers van het gebrek of de gebreken af.

U dient de verkoper eveneens tijdig in kennis te stellen dat uw auto gebreken vertoont en daardoor niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dat wil zeggen binnen 2 maanden nadat u één of meerdere mankementen heeft ontdekt, heeft u dit kenbaar gemaakt aan de verkoper. Laat u dit na (en klaagt u pas na twee maanden), dan heeft u al uw rechten verspeeld.

Kilometerstand niet correct?

Wanneer u er achter komt dat bijvoorbeeld de kilometerteller is terug gedraaid, dan is dit bedrog. De waarde van de auto is daardoor vermoedelijk lager dan het bedrag dat u er voor heeft betaald. U mag dan direct overgaan tot ontbinding van uw koopovereenkomst. U hoeft in dit geval geen ingebrekestellingsbrief op te stellen of te versturen naar de verkoper. U mag hem direct in kennis stellen dat u de koopovereenkomst ontbind.

Ontbinding koopovereenkomst van uw miskoop

Als u de miskoop van uw auto ongedaan wil maken, wordt meestal door de koper door middel van een (aangetekende) brief of via betekening van de brief per deurwaardersexploot, aangegeven dat er een beroep wordt gedaan op de consumentenbescherming die de Wet aan consumenten biedt.

Eenvoudig gezegd dient de verkoper het eerste half jaar na aankoop van uw auto bij gebreken aan te tonen dat deze gebreken er al waren bij de aankoop van uw auto of dat ze zijn ontstaan door slijtage dan wel verkeerd gebruik van de auto. Kan de verkoper dit niet aantonen/bewijzen, dan dient hij de reparatiewerkzaamheden kosteloos voor u te verrichten.

Werkt de verkoper hier niet aan mee dan kan de koper een brief opstellen waarin hij de mankementen opsomt die de auto na aankoop heeft gehad en nogmaals reparatie er van opeisen binnen een redelijke termijn.

Vanzelfsprekend gaat het dan om ernstige mankementen en niet om een “knipperlichtje” dat kapot is gegaan. Het is noodzakelijk om de verkoper de kans te geven de mankementen “kosteloos” te verhelpen. Wil de verkoper dat niet doen, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

Met andere woorden, de koper stelt zich op het standpunt dat hij de auto nooit gekocht zou hebben als hij had geweten wat de werkelijke staat van de auto was en dat de verkoper wist, of had moeten weten, dat de auto helemaal niet in de staat verkeerde die de verkoper deed voorkomen. De juridische term hiervoor is “non conformiteit van de gekochte auto”.

Dit zou het geval kunnen zijn als de koop heeft plaatsgevonden bij een erkende (merk) dealer. Koopt u een Volkswagen bij een erkende Volkswagendealer, dan mag u er van uit gaan dat de dealer deze auto van binnen en van buiten kent. Dat zou anders kunnen zijn wanneer u de tweedehands Volkswagen koopt bij de Toyota dealer. Daarnaast is de leeftijd van de auto, de te betalen prijs en de kilometerstand een belangrijke indicator. Hoe ouder de auto en hoe meer kilometers er op de teller staan, hoe meer gebreken er kunnen ontstaan, waar de verkoper niet altijd wat aan kan doen, of kwalijk genomen kan worden. Auto’s slijten nu eenmaal door gebruik.

Opstarten gerechtelijke procedure bij miskoop auto

Het is in Nederland mogelijk om zelf een gerechtelijke procedure op te starten bij de Kantonrechter. Daar heeft u geen incassobureau, advocaat of jurist voor nodig! Alleen een gerechtsdeurwaarder, om uw opgestelde dagvaarding te overhandigen (betekenen) aan de gedaagde partij. Dat is één van de wettelijke taken die een gerechtsdeurwaarder heeft. Niemand anders mag namelijk de dagvaarding overhandigen aan de schuldenaar.

Vanzelfsprekend weten gerechtsdeurwaarders ook hoe je een goede dagvaarding schrijft en de grondslag van uw vordering juridisch correct beschrijft. De Voordeligste Deurwaarder kan u helpen met het opstellen van uw dagvaarding bij de miskoop van uw auto.

Voorbeeld dagvaarding bij miskoop auto

Hier kunt u een voorbeeld dagvaarding bekijken die gaat over de miskoop van een auto. Deze voorbeeld dagvaarding geeft u houvast bij het schrijven van miskoop dagvaarding.

Hier leest u meer over hoe u zelf uw dagvaarding kunt schrijven.

Hier kunt u meer lezen over hoe een gerechtelijke procedure verloopt bij de kantonrechter.

Voorwaarden opstarten gerechtelijke procedure bij miskoop auto

Vanzelfsprekend is onderstaande lijst niet compleet en slechts een indicatie. Ik heb geprobeerd u een zo helder mogelijk beeld te schetsen wanneer de kans op succes het grootst is. Dat wil niet zeggen dat wanneer niet aan onderstaande voorwaarden is voldaan, dat het daardoor niet mogelijk zou zijn om een gerechtelijke procedure op te starten. Dat kan namelijk altijd. Wij helpen u daar graag bij.

 1. Het aankoopbedrag van uw auto was lager dan € 25.000,-.
 2. U bent consument en heeft uw tweedehands auto bij een dealer gekocht.
 3. Een ander garagebedrijf of andere autodealer heeft u geïnformeerd over de werkelijke staat van de auto en u bent zich “rot geschrokken”.
 4. U heeft de autoverkoper schriftelijk in de gelegenheid gesteld de gebreken te repareren en u heeft alle mankementen opgesomd die u heeft ervaren.
 5. U heeft zich gehouden aan uw onderzoekplicht en vragen gesteld aan de verkoper omtrent de technische staat van auto, het periodieke onderhoud en de kilometerstand.
 6. De aankoop van de auto heeft niet langer dan een half jaar geleden plaatsgevonden.
 7. U kunt de reparatiekosten en ook de eventueel gemaakte wegsleep kosten claimen bij de autoverkoper.

1. Aanschafwaarde van uw auto was lager dan € 25.000,-

Als de aanschafwaarde van uw tweedehands auto lager was dan € 25.000,- dan mag u zelf een gerechtelijke (dagvaardings) procedure opstarten bij de Kantonrechter. U heeft geen dure advocaat nodig. Iedereen mag namelijk zelf een gerechtelijke procedure opstarten bij de Kantonrechter, als de waarde van uw vordering maar lager is dan € 25.000,-. Was de aanschafwaarde van uw auto samen met de door u te claimen kosten hoger dan € 25.000, dan bent u wettelijk verplicht om een advocaat in de armen te nemen.

2. U bent consument en heeft uw auto bij een dealer gekocht

De miskoop van uw auto kunt u eenvoudiger ongedaan maken als het een consumentenkoop betreft. Bedrijven die een tweedehandsauto kopen, krijgen namelijk geen wettelijke bescherming via de Wet op de Consumentenkoop.

De wet gaat er namelijk van uit dat bedrijven zich beter laten informeren en zich beter voorbereiden bij de aankoop van een (tweedehands) auto dan een particulier dit doet, de consument. Vandaar dat consumenten die een auto kopen bij een professionele partij door de Wet beschermd worden.

Dus alleen als u als consument een nieuwe (tweedehands) auto heeft gekocht bij een dealer mag u zich op de consumentenbescherming beroepen. Die komt er simpelweg op neer dat u als consument het eerste half jaar van uw aankoop “ongestoord” zou moeten kunnen genieten van uw nieuw gekochte auto. Had de verkoper u geïnformeerd over sommige gebreken van de auto, en was daardoor de aanschafprijs zo gunstig, dan wist u er van en kunt u er meestal geen beroep meer op doen.

Heeft u de auto via Marktplaats gekocht bij een particulier? Dan heeft u geen recht op de consumentenbescherming. Dat heeft u alleen als u de auto bij een professionele partij heeft gekocht. Dat zou bijvoorbeeld ook op de “AutoRai” kunnen zijn.

Als u als particulier/ consument bij een autodealer een tweedehands auto koopt dan krijgt u daarbij gratis een half jaar wettelijke bescherming. Met andere woorden, u hoeft het eerste half jaar van uw aankoop niet aan te tonen dat u onzorgvuldig bent geweest met uw nieuwe auto. Het is juist de verkoper die moet aantonen dat hij u een goede auto zonder (bekende) gebreken heeft geleverd.

Wanneer er gebreken ontstaan binnen 6 maanden na aankoop van uw auto, zal de verkoper deze gebreken steeds kosteloos moeten herstellen. Tenzij de gebreken door opzet, slijtage of intensief gebruik zijn veroorzaakt.

3. Een ander garagebedrijf heeft u geïnformeerd over de werkelijke staat van de auto

Omdat u het vertrouwen in de oorspronkelijke verkoper van uw auto aan het verliezen bent, is het verstandig om andere professionals te raadplegen.

Het is zodoende verstandig om naar een andere garage te gaan en u te laten informeren wat het zou kosten om de gebreken van uw recent gekochte auto te laten repareren. Dit om te voorkomen dat uw auto gebreken blijft vertonen en u weer veilig op pad kan met uw auto.

Het is raadzaam om meer dan één garagebedrijf te benaderen, zodat u een zo reëel mogelijk beeld krijgt van de technische staat van uw auto. Het garagebedrijf zal met een opsomming komen van de mankementen die zij hebben geconstateerd. Daarnaast zullen zij met aanbevelingen komen voor reparaties om toekomstige mankementen en stilstand van uw auto te voorkomen.

Tot slot zou u het garagebedrijf kunnen vragen wat zij denken dat uw auto nog waard is. Dan kunt u de afweging maken om uw auto te verkopen en een goede terug te kopen, of om uw miskoop correct te laten repareren.

4. U heeft de autoverkoper in de gelegenheid gesteld de gebreken te repareren

We horen vaak van onze klanten dat de autodealer nergens (meer) op reageert, niet terugbelt, en aldus niet thuis geeft. Toch is het belangrijk dat u de dealer schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld om uw auto te repareren. Doet hij dat niet, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden of de reparatiewerkzaamheden op kosten van de verkoper laten uitvoeren. U mag dan de reparatiekosten verhalen op de verkoper.

De Wet vereist namelijk dat voordat u de aankoop kan ontbinden of uw schade kan verhalen, dat de dealer in verzuim moet zijn. Je kan pas in verzuim raken als je in gebreke bent gesteld en hebt “geëist” dat de auto wordt gerepareerd binnen een redelijke termijn. Reageert de dealer daar niet op, binnen de door u gestelde redelijke termijn, van bijvoorbeeld 10 dagen, dan mag u uw auto laten repareren bij een garagebedrijf of dealer waar u wel vertrouwen in heeft.

De reparatiekosten, eventuele wegsleepkosten als uw auto is stil gevallen en mogelijk de kosten van (gelijkwaardig) vervangend vervoer mogen dan verhaald worden op de dealer die u de auto heeft verkocht.

Voorwaarde om de reparaties door een ander garagebedrijf te laten verrichten en deze gemaakte kosten te kunnen verhalen, is wel dat u de autodealer schriftelijk in gebreke heeft gesteld per aangetekende post of per deurwaardersexploot.

Dan kunt u de rechter namelijk overtuigen dat u er alles aan heeft gedaan om buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar dat de autodealer weigert om u tegemoet te komen en niet reageert op uw schrijven.

Met andere woorden, u moet de autodealer in de gelegenheid hebben gesteld én een redelijke termijn hebben gegeven om uw aangekochte auto te repareren. De autodealer zou kunnen voorstellen dat hij u alleen de materiaalkosten in rekening brengt en niet de arbeidskosten.

Dit zou voor beide partijen een compromis kunnen zijn. Het zou niet fair zijn dat de koper van een tweedehandsauto een gloednieuwe “motor” krijgt, terwijl deze motor al 5 jaar oud is en 50.000 kilometer heeft gelopen. Dan zou het redelijk kunnen zijn dat beide partijen “water bij de wijn doen”.

Het is zelfs mogelijk om uw auto te verkopen, wat ongetwijfeld een verlies voor u zal opleveren. Dan is de schade bekend en kan deze schade verhaald worden op de autodealer die u de miskoop heeft verkocht. U dient de auto dan wel te verkopen aan een professionele koper en een aankoopfactuur te krijgen. Als u uw auto gaat verkopen via Marktplaats, krijgt u geen factuur en kunt u niet aantonen wat uw schade is.

5. U heeft zich gehouden aan uw onderzoekplicht

De koper van een tweedehands auto heeft een onderzoekplicht en kan niet alle verantwoordelijkheid omtrent eventuele gebreken aan de auto op de verkoper afschuiven. De koper dient zich adequaat te laten informeren over de (technische) staat van de auto, de onderhoudshistorie en bijvoorbeeld hoeveel eigenaren de auto heeft gehad.

De wet stelt dat een gekochte auto aan de redelijke verwachtingen van de koper moet voldoen. Zo mag u veronderstellen dat de auto eerlijk door de APK keuring is gekomen (of gaat komen) en dat u er veilig mee de weg op kunt. Koopt u een auto voor € 500,- dan mogen de verwachtingen niet al te hoog zijn en is het realistisch dat er mankementen aan de auto (gaan) kleven.

Koopt u een tweedehands auto voor € 15.000,- dan mag u daar meer van verwachten. U mag vanzelfsprekend verwachten dat de kilometerstand correct is en dat daar niet mee is geknoeid. Komt de auto uit het buitenland, dan is de kans groot dat de kilometerstand niet klopt. Het bouwjaar van de auto is eveneens een indicatie van de waarde van de auto. Zo ook het onderhoudsboekje dat bij de auto hoort. Een auto die altijd periodiek onderhoud heeft gehad bij de merkdealer is meer waard, dan een auto die geen onderhoudshistorie kan laten zien.

6. De aankoop van uw auto heeft niet langer dan een half jaar geleden plaatsgevonden.

De consumentenbescherming geldt voor de periode van een half jaar nadat u als consument de auto geleverd heeft gekregen.

Koopt (en betaalt) u de auto op 1 februari en wordt hij afgeleverd op (Valentijnsdag) 14 februari, omdat de verkoper de auto nog verkoop klaar wil maken? Dan gaat de wettelijke termijn van een half jaar op 15 februari in en geldt deze tot 15 augustus.

Daarna kan er geen beroep meer gedaan worden op de Wettelijke consumenten bescherming. Gedurende deze periode moet de verkoper aantonen dat hij u een degelijke auto zonder (bekende) gebreken heeft verkocht.

Na deze periode van een half jaar moet u de verkoper en de rechter overtuigen dat de miskoop van uw auto niet aan u heeft gelegen. Dat is vaak erg lastig bij een tweedehands auto.

Het is prettiger om de bewijslast neer te leggen bij de verkoper van uw auto, dan dat u moet aantonen dat de gebreken niet zijn ontstaan door uw eigen stuurkunsten of rijgedrag in de auto.

7. U kunt de reparatiekosten en ook de eventueel gemaakte wegsleep kosten claimen bij de autoverkoper

Wanneer u binnen een half jaar na de aankoop van uw auto wordt geconfronteerd met onverwachte gebreken (en hoge reparatiekosten) van deze auto en uw aankoop blijkt een miskoop te zijn, dan heeft u de wettelijke mogelijkheid om de door u gemaakte kosten te verhalen op de verkoper. Het moet zoals eerder aangegeven wel gaan om een consumentenkoop die is gedaan bij een professionele autoverkoper in een showroom. De verkoper heeft u niet gewezen op mogelijke gebreken of beperkingen van de auto en de auto gaat toch kapot of komt stil te vallen, dan heeft u de mogelijkheid om de door u gemaakte kosten te verhalen op de autoverkoper, als de verkoper deze niet (kosteloos) wil herstellen.

Zou uw auto binnen een half jaar stil komen te vallen en kan er niet meer met de auto worden gereden? Dan dient uw auto weggesleept te worden. Het is logisch om de verkoper van uw auto als eerste te bellen, met de vraag om u en uw auto te komen ophalen. Geeft deze autoverkoper niet thuis of weigert hij u te helpen? Dan is het logisch dat u de ANWB belt of een ander garagebedrijf om u weer op weg te helpen.

De wegsleepkosten kunt u dan door middel van het opstarten van een gerechtelijke procedure verhalen op de autoverkoper. Staat uw auto door het wegslepen een aantal dagen stil? Dan mag u (gelijkwaardig) vervangend vervoer inschakelen en kunnen ook deze kosten verhaald worden op de autoverkoper. Mogelijk is er meer aan de hand en vertoont uw recent gekochte auto meerdere mankementen. U kunt dan de autoverkoper hierop aanspreken, zoals hiervoor vermeld.

Praktijkvoorbeeld miskoop auto ongedaan maken

Mevrouw Jansen koopt een tweedehands auto van € 10.000,- bij een autodealer. De dealer verzekerd mevrouw Jansen dat de auto “altijd binnen heeft gestaan” en van de eerste eigenaar is en dat er slechts 30.000 kilometer op te teller staat. Na één maand beginnen de eerste gebreken en hapert de motor en komt de auto stil te vallen. De autodealer waar de auto door mevrouw Jansen is gekocht laat mevrouw Jansen in de kou staan en wil mevrouw Jansen wel helpen, maar de autodealer komt met een fiks kostenplaatje.

Mevrouw Jansen is het vertrouwen in deze autodealer kwijt en gaat naar de merkdealer die mevrouw Jansen er op wijst dat de staat van de auto veel slechter is dan mevrouw Jansen dacht. Er blijkt geen originele motor in te zitten, de kilometerstand is terug gedraaid en er moeten spoedig diverse reparaties uitgevoerd worden om veilig met de auto te kunnen rijden. De merkdealer geeft een kostenplaatje af van € 8.500,- om de auto volledig te repareren.

Mevrouw Jansen schrijft een brief naar de oorspronkelijke verkoper van deze auto en wijst hem op de gebreken van de auto en de bijbehorende reparatiekosten en stelt de verkoper in de gelegenheid om deze reparatiewerkzaamheden (kosteloos) uit te voeren binnen 10 dagen, dan wel met een tegenvoorstel te komen. De oorspronkelijke verkoper reageert nergens op en laat niets van zich horen.

Mevrouw Jansen is de auto beu en wil van haar miskoop af en verkoopt haar auto aan het garagebedrijf dat hem ook wilde repareren. Mevrouw Jansen krijgt voor de auto € 3.000,-. Haar aankoopbedrag was 10.000,- en de wegsleep/ en stallingskosten bedroegen € 400,-.

Daarnaast heeft de auto twee weken bij de dealer gestaan omdat de oorspronkelijke verkoper niet reageerde, waarop mevrouw Jansen een gelijkwaardige auto heeft moeten huren om naar haar werk te kunnen rijden. Deze kosten bedroegen € 500,-.

De schade van mevrouw Jansen bedroeg dus € 7.000,- verlies op de auto, € 400,- wegsleepkosten en € 500,- voor vervangend vervoer. De totale schade voor mevrouw Jansen bedroeg hierdoor € 7.900,-. Dit is dan ook het schadebedrag dat mevrouw Jansen in haar zelf geschreven dagvaarding heeft geclaimd en (met onze juridische hulp) toegewezen heeft gekregen van de rechter. Klik hier voor een voorbeeld dagvaarding bij een (auto) miskoop

Vervolgens hebben wij het vonnis betekend en zijn we direct overgegaan tot het leggen van beslag op de bankrekening van de oorspronkelijke autodealer die mevrouw Jansen de auto had verkocht. Zij had het bankrekeningnummer van deze dealer, omdat ze daar € 10.000,- naar had overgemaakt.

Het bankbeslag trof doel en er bleek veel geld op deze bankrekening te staan. Binnen drie dagen was de gehele vordering door de dealer betaald en konden wij succesvol dit dossier sluiten. Mevrouw Jansen was erg blij met onze juridische hulp en dat het autobedrijf dat haar een miskoop had verkocht, de schade die zij had geleden volledig heeft betaald.

Ook een miskoop gedaan?

Heeft u ook een miskoop gedaan en zou u graag uw aankoopbedrag terug willen krijgen? Wij kunnen u daar bij helpen. Wij kunnen voor u een gerechtelijke procedure opstarten en uw dagvaarding schrijven. Wij bieden u ook de mogelijkheid om dit geheel of gedeeltelijk zelf te doen. Klik hier voor een voorbeeld dagvaarding zodat u kunt zien hoe een dagvaarding er uit kan zien als u uw geld terug wilt hebben.

Als u uw dagvaarding heeft geschreven, kunnen wij deze altijd voor u controleren en waar nodig juridisch corrigeren. Zo weet u zeker dat de grondslag van uw vordering juridisch correct is geformuleerd. De tijd die we daar mee bezig zijn, berekenen we dan aan u door tegen het tarief van € 59,90 inclusief btw per half uur. Meestal lukt het ons om binnen 1 tot 2 uur uw dagvaarding te verbeteren en te corrigeren. Deze kosten nemen we mee als kostenpost “door u noodzakelijk gemaakte kosten” en vragen de rechter om ook deze kosten, naast de andere (nog te maken) proceskosten te mogen verhalen op de gedaagde partij. U betaalt dus eerst deze kosten, maar als de rechter u in het gelijk stelt, mogen deze kosten verhaald worden op de veroordeelde partij.

Gerechtelijke procedure gewonnen?

Heeft u de gerechtelijke procedure gewonnen? Dan kunnen wij u helpen het geld te incasseren waar u recht op heeft. Niet iedere autoverkoper is zo sportief om zijn verlies te erkennen. Wij mogen dan door middel van beslaglegging uw vonnis gaan incasseren. Lees hier meer over het incasseren van een vonnis.

Vragen?

Mocht u nog ergens vragen over hebben na het lezen van deze blog? Bel ons dan even op telefoonnummer 073 203 22 22 of stuur ons een e-mail. Ons juridisch e-mailadres is juridisch@devoordeligstedeurwaarder.nl. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman of Jurist Pieter Taal zal uw vraag dan in heldere en begrijpelijke taal beantwoorden.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies