Wanneer, hoeveel en hoe lang heb ik recht op (kinder-) alimentatie?
10-04-2021 Door Alimentatie

Wanneer, hoeveel en hoe lang heb ik recht op (kinder-) alimentatie?

Jaarlijks besluiten duizenden echtparen met kinderen om hun relatie te beëindigen en uit elkaar te gaan. In zo’n geval blijven zij wel gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten van de opvoeding van hun kinderen. Welke regels gelden er voor de betaling van (kinder-)alimentatie? We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

Verdient de ene partner veel meer dan de andere? Of brengen de kids veel meer tijd door bij de ene ouder dan bij de andere? Dan heeft één van de ouders mogelijk recht op alimentatie. Deze ouder krijgt dan maandelijks een bedrag van de andere ouder voor de verzorging van de kinderen.

Betaling alimentatie duurt in principe tot kind 21 jaar wordt

(Kinder-)alimentatie moet, tot de kinderen 18 jaar zijn, worden betaald aan de ex-partner. Als een kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan kan in overleg de alimentatie aan het kind zelf worden betaald. Voor kinderen vanaf 21 jaar hoeft in principe geen alimentatie meer te worden betaald, tenzij hierover tussen beide ouders andere afspraken zijn gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Afspraken over hoogte alimentatie

Hoeveel alimentatie moet worden betaald, wordt bij voorkeur in overleg met beide partners afgesproken. Het is verstandig om de afspraken over alimentatie evenals andere afspraken over de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Indien het niet lukt om samen afspraken te maken over de alimentatie, dan kan de hulp worden ingeroepen van een mediator, een advocaat of een notaris. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan een berekening maken om tot een juist alimentatiebedrag te komen. Indien het niet lukt om hierover afspraken te maken met een ex-partner, dan kan de rechter worden ingeschakeld om de hoogte van de alimentatie te bepalen.

Gewijzigde omstandigheden

Het kan voorkomen dat het inkomen van de partner die alimentatie betaalt, lager wordt. In zo’n geval kan het bedrag van de alimentatie in sommige gevallen worden aangepast. De ex-partners kunnen hiervoor bijvoorbeeld samen nieuwe afspraken maken, of een nieuwe berekening laten maken door het LBIO. Indien het niet lukt om nieuwe afspraken te maken, dan kan bij de rechter worden gevraagd om de alimentatieplicht aan te passen. Hiervoor dient altijd een advocaat te worden ingeschakeld. De rechter kijkt dan onder meer naar de financiële draagkracht van de betalende partner en wat zijn ex-partner en kinderen nodig hebben. Ook wordt gekeken naar de huidige situatie en de eerder gemaakte afspraken en of de omstandigheden zijn gewijzigd. De rechter kan vervolgens beslissen om het alimentatiebedrag te verlagen, tijdelijk te verlagen of te handhaven.

Nihil stelling alimentatie

Het kan ook gebeuren dat (bijvoorbeeld door de Coronacrisis) de betalende partner zodanig in de financiële problemen komt dat hij (tijdelijk) niet meer in staat is om alimentatie te betalen. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen of in geval van ontslag door de werkgever. In zo’n geval kan deze persoon bij de rechtbank een verzoek indienen tot nihil stelling van de alimentatie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke nihil stelling en definitieve nihil stelling. Indien de betalende partner tijdelijk werkeloos wordt, hoe hij of zij tijdelijk geen alimentatie te betalen. Wanneer er wel weer geld wordt verdiend, loopt ook de alimentatieplicht weer door. Bij definitieve nihil stelling is er geen sprake meer van draagkracht bij de betalende partner en wordt verwacht dat deze persoon ook op de langere termijn niet meer aan zijn alimentatieverplichting kan voldoen. Een verzoek tot nihil stelling van de alimentatie verloopt altijd via de rechtbank.

Nieuwe berekening van alimentatie indien kind bij andere ouder gaat wonen

Indien een kind besluit om van de ene naar de andere ouder te verhuizen, dan hoeft deze ouder voor dit kind geen alimentatie meer te betalen aan de ex-partner. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de ouder waar het kind is gaan wonen voortaan de kosten van het kind voor zijn of haar rekening neemt. Het kan in zo’n geval voorkomen dat de ouder die eerst alimentatie ontving, vervolgens alimentatie moet gaan betalen. Voorwaarde is wel dat daarvoor draagkracht is. Hiervoor moet vaak een nieuwe alimentatieberekening worden gemaakt, op basis van het inkomen en de lasten van deze ouder. Het is dus niet zo dat het alimentatiebedrag automatisch hetzelfde blijft.

Incasseren van achterstallige alimentatie

Weigert uw ex-partner om de alimentatie te betalen? Dan helpt De Voordeligste Deurwaarder om de achterstallige alimentatie alsnog te incasseren. Of het nu gaat om een paar maanden aan alimentatie die niet betaald is, of meer dan een half jaar aan achterstallige kinder- of partneralimentatie. Wij kunnen zelfs tot vijf jaar terug onbetaalde alimentatie innen, inclusief de bijkomende indexatie van de alimentatie. Onze klant wordt daarbij volledig ontzorgd.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel niet en neem contact met ons op! Bel naar 073-203 22 22 of mail naar sales@devoordeligstedeurwaarder.nl.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies