Mijn oude vonnis incasseren, kan dat nog?
09-10-2021 Door Geen categorie

Mijn oude vonnis incasseren, kan dat nog?

Jazeker! U kunt uw oude vonnis door een gerechtsdeurwaarder laten incasseren. Voorwaarde is dat uw oude vonnis niet ouder mag zijn dan 20 jaar, nadat het door een Nederlandse rechter is uitgesproken.

Heeft u een oud vonnis, dat u alsnog graag wilt incasseren? De Voordeligste Deurwaarder onderzoekt graag voor u of er verhaalsmogelijkheden zijn. Daarnaast bieden wij ook schuldbewaking aan. Dit is een speciale dienst aan schuldeisers, waarbij hun oude vonnis wordt bewaakt en de schuldenaar nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Op die manier wordt de kans vergroot dat u als schuldeiser alsnog (een deel van) uw oude vonnis kan incasseren en u uw geld krijgt.

Vonnis tot 20 jaar geldig om te incasseren

Als een Nederlandse rechter een vonnis heeft uitgesproken, dan is dat geldig tot 20 jaar nadat de rechter zijn uitspraak heeft gedaan. De datum van uitspraak op het vonnis is hiervoor leidend.

Nakoming van betaling ook na 20 jaar mogelijk

Als een oud vonnis (gedeeltelijk) onbetaald is gebleven en u doet tot 20 jaar na de gerechtelijke uitspraak niets, dan verjaart uw oude vonnis en kunt u dit niet meer rechtsgeldig incasseren. De schuldenaar komt er dan mee weg om u niet te betalen. U kunt dan ook na deze periode geen deurwaarder meer inschakelen om uw oude vonnis alsnog te incasseren.

Stuit uw oude vonnis tijdig

Om te voorkomen dat u na verloop van 20 jaar kunt “fluiten” naar uw geld, dient u vóór het verstrijken van de deadline van deze 20 jaar, uw vonnis “te stuiten”, zoals juristen dit noemen. Het “stuiten” van een vordering betekent eigenlijk dat u onherroepelijke nakoming vordert van betaling van het oude vonnis. Dit dient schriftelijk te gebeuren en kunt u het beste doen door middel van een deurwaardersexploot. Dan kan de wederpartij nooit met succes een beroep op verjaring doen als u tijdig uw oude vonnis laat stuiten door de gerechtsdeurwaarder.

Voorkom verjaring van uw oude vonnis d.m.v. een deurwaardersexploot

De schuldenaar dient voor het einde van de verjaringstermijn van uw oude vonnis schriftelijk te worden geïnformeerd dat het vonnis nog altijd bestaat en aldus niet volledig is betaald. Dit kan onder meer door middel van een deurwaardersexploot. Dit is een door de deurwaarder uitgereikte akte waarin een officiële mededeling wordt gedaan en waarbij een deurwaardersexploot wordt overhandigd aan de veroordeelde partij (samen met uw oude vonnis), met de mededeling dat er nog altijd betaald moet worden, inclusief de wettelijke rente. Daarbij is het van belang dat er duidelijk wordt omschreven om welk oud vonnis het gaat en voor welk bedrag recht op nakoming wordt voorbehouden. Vandaar dat u met stuiting door middel van een deurwaardersexploot absolute zekerheid verkrijgt dat uw oude vonnis tijdig en correct is gestuit.

Daarom kan het interessant zijn om uw oude vonnis (opnieuw) te incasseren!

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een schuldenaar ten tijde van de uitspraak van het vonnis op “zwart zaad” zat, maar enkele jaren later door een grote erfenis uit de schulden is geraakt en inmiddels weer voldoende financiële middelen tot zijn beschikking heeft. Het kan eveneens zo zijn dat de schuldenaar inmiddels een pensioen en AOW uitkering heeft. Dan zijn er weer verhaalsmogelijkheden en is het uw goed recht om te proberen om uw oude vonnis alsnog betaald te krijgen.

Uw oude vonnis incasseren

Een oud vonnis incasseren lukt alleen als er een vonnis is gewezen door de rechter. Daarvoor moet er een gerechtelijke procedure zijn opgestart. De gerechtelijke procedure start met het uitreiken van de dagvaarding aan de gedaagde partij (uw schuldenaar). Vanaf de zittingsdatum volgt dan de mogelijke inhoudelijke discussie omtrent uw vordering. Laat de gedaagde partij niets van zich horen? Dan zal de rechter uw vordering vermoedelijk toewijzen en wordt u zodoende in het gelijk gesteld. Dit wordt dan vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak, ook wel vonnis genoemd.

Het vonnis moet dan door een gerechtsdeurwaarder worden overhandigd aan de veroordeelde partij. Daarna mag uw vonnis 20 jaar lang worden opgeëist en kan de gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging betaling afdwingen.

Indien er de eerste paar jaren weinig geld valt te halen bij de veroordeelde partij, kan het een troost voor u zijn dat een vonnis dus 20 jaar lang afgedwongen mag en kan worden door een gerechtsdeurwaarder. Door tijdige stuiting van uw vonnis zou in theorie een vonnis van 100 jaar geleden nog steeds geïncasseerd kunnen worden. Als het vonnis telkens maar correct en tijdig wordt “gestuit” door de gerechtsdeurwaarder.

We kunnen gaan dagvaarden en uw vonnis incasseren

We kunnen gaan dagvaarden en uw vonnis incasseren

Schuldbewaking voor oude vonnissen

Indien u wilt voorkomen dat uw schuldenaar zonder te betalen onder het gewezen vonnis uit komt, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van onze dienst “schuldbewaking”. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze dienst is wel dat u een oud Nederlands gewezen vonnis heeft dat niet (volledig) is betaald.

De Voordeligste Deurwaarder biedt schuldbewaking aan als een eerdere poging door een incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor om uw vonnis te incasseren niet (volledig) is gelukt. Zolang het oude vonnis niet is verjaard en niet geheel is betaald, heeft u recht op betaling door uw schuldenaar.

Hoe gaat schuldbewaking bij een oud vonnis in zijn werk?

Als officieel geregistreerd gerechtsdeurwaarderskantoor is De Voordeligste Deurwaarder bevoegd om alle overheidsregisters te raadplegen. Hierdoor hebben wij inzicht in alle informatie van een schuldenaar voor wat betreft zijn actuele schulden, inkomsten en geregistreerde bezittingen (bromfiets, auto’s, caravan, of woning). Op het moment dat uw schuldenaar weer inkomsten ontvangt uit werk, pensioen of uitkering, dan kunnen wij hier relatief eenvoudig beslag op leggen. Omdat de meeste vonnissen 20 jaar geldig zijn, kan schuldbewaking ook voor deze periode worden ingezet. Gedurende deze tijd is het mogelijk om te controleren of er verhaalsmogelijkheden zijn. Zowel bedrijven als particulieren (natuurlijke personen) kunnen bij ons een beroep doen op schuldbewaking. Schuldbewaking kan alleen ingezet worden als de veroordeelde partij een natuurlijk persoon is.

Vanzelfsprekend mag deze natuurlijke persoon wel ondernemer zijn. Als hij als zzp-er is veroordeeld, kan schuldbewaking ook voor u ingezet worden. Schuldbewaking kan niet ingezet worden op een bedrijf dat als BV is veroordeeld in het vonnis. De verhaalsmogelijkheden zijn dan vaak nihil.

Wat kost schuldbewaking voor één oud vonnis?

Om schuldbewaking voor u op te starten brengen wij 99,- euro (exclusief BTW) opstartkosten in rekening. Hiervoor gaan wij tien jaar lang onderzoeken of uw schuldenaar verhaal kan gaan bieden. Indien dit het geval is, dan gaan wij proberen om uw oude vonnis te incasseren.

Als het ons lukt om uw oude vonnis te incasseren, dan krijgt u de helft uw vordering uitgekeerd. De andere helft gebruiken wij ter compensatie van onze tijd, kosten en het financiële risico dat wij tien jaar lang nemen om uw oude vonnis te incasseren. Mocht het ons niet lukken om uw vonnis te incasseren, dan heeft u verder ook geen kosten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw oude vonnis opnieuw te incasseren, of over schuldbewaking? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies