Zo werkt een contractovername
08-06-2021 Door Geen categorie

Zo werkt een contractovername

Contractovernames komen in allerlei vormen voor. Vaak verlopen ze zonder problemen, maar soms kan een contractovername wel grote financiële gevolgen hebben. Bij bedrijfsovername contracten adviseren wij als gerechtsdeurwaarder onze klanten daarom altijd om de gemaakte afspraken notarieel te laten vastleggen. Indien afspraken in zo’n geval niet worden nagekomen, dan kunnen wij (vrij eenvoudig) aan de slag om uw vorderingen alsnog te incasseren, zonder dat u naar rechter moet of een advocaat dient in te schakelen.

Het lijkt vanzelfsprekend om de contractovername van een bedrijf via de notaris te regelen, maar in de praktijk blijkt regelmatig dat ondernemers te goed van vertrouwen zijn en beoogde afspraken onderling niet goed genoeg op papier zetten. Dit kan soms grote financiële en emotionele gevolgen hebben.

Bedrijfsovername contract

Wat kan er zoal misgaan? Een voorbeeld: een winkelier op leeftijd wil zijn zaak verkopen om zijn pensioen aan te vullen en vindt een koper. Beide partijen komen tot een akkoord voor een bedrijfsovername contract. Ze spreken een verkoopprijs van 100.000 euro af, waarbij de koper als eerste termijn 20.000 euro betaalt en de volgende 80.000 euro verspreid over vier jaar in maandelijkse termijnen betaalt. Maar helaas lopen de zaken niet zo goed als gehoopt en kan de koper niet aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Daarom stopt hij de betaling van zijn maandelijkse termijnen aan de winkelier. Omdat hierover niets (notarieel) is vastgelegd, kan de winkelier vervolgens naar zijn centen fluiten of kost het hem bakken vol met geld om zijn vordering vastgesteld te krijgen door de rechter.

Persoonlijk aansprakelijk

Nog een voorbeeld: Een ondernemer start als eenmanszaak. De zaken gaan goed en na enkele jaren adviseert zijn accountant om een BV op te richten en het bedrijf daarin voort te zetten. Toch moet er dan eigenlijk een lichtje gaan branden bij de leveranciers. Want als eenmanszaak is de ondernemer persoonlijk aansprakelijk voor betaling van zijn facturen. Maar door in te stemmen met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de factuur gaat de leverancier er mee akkoord dat de B.V. de overeenkomst heeft overgenomen. De ondernemer is daardoor niet langer meer privé aansprakelijk te stellen als schuldenaar.

Financiële waarborging

Een contractant die door de andere contractpartij wordt gevraagd om de tenaamstelling van de facturen te wijzigen, moet er rekening mee houden dat er wat aan de hand kan zijn. De contractpartij hoeft ook niet klakkeloos in te stemmen met de overgang van alle tot die rechtsverhouding behorende rechten en plichten. Zeker bij langlopende verplichtingen kan de contractpartij eisen stellen. Zo is het verstandig om financiële waarborging te verlangen van de bestuurder van deze nieuwe BV. Bij een eventueel faillissement is er dan mogelijk nog iets te verhalen op de privé eigendommen en bezittingen van deze ondernemer.

Overname contract

Enerzijds heeft een verkoper vaak belang bij een beperkt contract. Want alles wat op papier wordt gezet, kan ook weer tegen je worden gebruikt. Anderzijds zijn er talloze belangrijke onderwerpen die wél in een overname contract thuis horen. Denk aan bepalingen die de aansprakelijkheid in duur en omvang beperken, maar maak ook duidelijke afspraken over de aflossing van (maandelijkse) betalingstermijnen. Leg bijvoorbeeld vast dat als de koper één termijn mist, u als verkoper de hele (restant) som die u nog tegoed heeft van de koper in één keer kunt opeisen.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een ander belangrijk aandachtspunt bij een bedrijfsovername contract is een geheimhoudingsovereenkomst. Iedere overname begint immers met verkennende gesprekken, waarbij het delen van financiële zaken noodzakelijk is om een volgende stap te kunnen zetten. Daarom is het belangrijk om de potentiële koper vóór hij deze informatie krijgt een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen waarin is vastgelegd welke informatie geheim moet worden gehouden. Ook is belangrijk dat schriftelijk wordt opgesteld hoe informatie wordt gedeeld en hoe wordt bijgehouden welke informatie ter beschikking wordt gesteld. Zo kan worden voorkomen dat personeel of concurrenten al snel op de hoogte zijn van een mogelijke overname.

Juridische gevolgen bij een intentie overeenkomst

Als beide partijen na de verkennende gesprekken over een contractovername nog met elkaar verder willen, wordt meestal eerst een intentie overeenkomst gesloten. Hierin worden de belangrijkste uitgangspunten voor de overdracht vastgelegd. Denkt u hierbij onder andere aan: wat wordt er gekocht, de koopsom, het beoogde moment van levering, exclusiviteit en de voorwaarden waaronder een definitieve koopovereenkomst tot stand komt. Het is een misvatting om te denken dat het ondertekenen van een intentieovereenkomst een formaliteit is. Intentie overeenkomsten kunnen vergaande verplichtingen bevatten, inclusief zaken die daarna niet meer voor onderhandeling vatbaar zijn. Ook is het vaak niet meer mogelijk om de onderhandelingen na ondertekening van de intentie overeenkomst nog af te breken, zonder dat daar een boete tegenover staat. Teken daarom nooit een intentie overeenkomst zonder eerst de juridische gevolgen daarvan te hebben geverifieerd bij een deskundige.

Akte van levering bij notaris

Bedrijfsovername contracten worden vaak geregeld via een aandelentransactie. Daarbij koopt de koper aandelen over van de vennootschap van de verkoper. Het gebeurt echter ook dat er een activa-/passiva transactie plaatsvindt, waarbij maar een deel van de bezittingen en verplichtingen van de onderneming door de koper worden overgenomen. In beide gevallen is de inhoud van de koopovereenkomst van groot belang voor de koper én de verkopende partij. In deze overeenkomst worden onder andere  de aspecten als de koopsom, de wijze van betalen, eventuele zekerheden, de datum van levering, de garanties, de vrijwaringen, een concurrentiebeding en meer vastgelegd. Door deze zaken in een akte van levering bij de notaris te laten vastleggen, kunnen veel mogelijke misverstanden worden voorkomen.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies