Wettelijke betalingstermijn: Zo zit het in 2024
01-01-2024 Door Geen categorie

Wettelijke betalingstermijn: Zo zit het in 2024

In 2024 is de wettelijke betalingstermijn –als daar niets voorafgaand aan de levering van uw product of dienst is afgesproken- 30 dagen. Maar wat als er niet wordt betaald door uw klant, binnen deze 30 dagen? Hier kunt u lezen wat de 6 meest gemaakte fouten zijn door ondernemers, maar ook wat u kunt doen als betaling uit blijft.

De 6 meest gemaakte fouten bij het hanteren van de wettelijke betaaltermijn.

Als gerechtsdeurwaarder zie ik het dagelijks fout gaan bij het hanteren van de wettelijke betaaltermijn. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om de wettelijke betaaltermijn voor particulieren (consumenten) of de wettelijke betaaltermijn voor zakelijke vorderingen (bedrijven onderling). De meest gemaakte fout is dat er geen schriftelijke aanmaningsbrief of ingebrekestellingsbrief wordt verstuurd naar de wanbetaler.

1. Ondernemers WhatsAppen dan wel e-mailen te veel en te vaak met hun wanbetaler.

Met stip op nummer één staat deze meest gemaakt fout. In plaats van hun schuldenaar een degelijke zakelijke ingebrekestellingsbrief per post te versturen, sturen zij liever een WhatsAppje. Heel begrijpelijk en handig om met de wanbetaler op deze manier contact te onderhouden, maar vanzelfsprekend onhandig om daarna formeel een incassotraject in te kunnen gaan. Ondernemers doen er verstandig aan om hun particuliere schuldenaren een schriftelijke ingebrekestellingsbrief per post én per e-mail te versturen.

2. Hanteer de juiste wettelijke betalingstermijn!

Een veel gemaakte fout is dat bedrijven de particuliere klant (consument) slechts één week of 10 dagen de tijd geven (door het sturen van een herinneringsbrief of aanmaningsbrief) om hun openstaande factuur te betalen. Dit is wettelijk gezien een te korte termijn, waardoor de particuliere schuldenaar niet correct in gebreke is gesteld en een gerechtsdeurwaarder, incassobureau of advocaat uw particuliere schuldenaar opnieuw een kosteloze sommatiebrief zal sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van de door hen gestuurde brief. Uw particuliere schuldenaar is dan nog niet verplicht om incassokosten te betalen. Zakelijke klanten die uw factuur niet betalen, hoeven geen wettelijke minimale termijn van 14 dagen te krijgen. Een betalingstermijn van minimaal 5 tot 7 dagen wordt door rechters voor zakelijke wanbetalers als redelijk ervaren.

3. Stel een duidelijke (redelijke) finale termijn bij zakelijke vorderingen.

Heeft u een zakelijke klant, dus iemand die in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep uw product of dienst heeft besteld én geleverd gekregen, maar nog niet heeft betaald binnen de afgesproken betalingstermijn die op uw factuur staat? Dan is het logisch om eerst een herinneringsbrief te sturen, omdat uw schuldenaar vergeten kan zijn om uw factuur te betalen. Blijft betaling na deze herinneringsbrief nog steeds uit? Dan is een redelijke termijn tot nakoming die u uw schuldenaar (schriftelijk en per e-mail) kan geven door het sturen van een zakelijke ingebrekestellingsbrief 5 tot 7 dagen. Een betalingstermijn van één dag of drie (werk)dagen, wordt door de rechter veelal niet als een redelijke termijn ervaren.

4. Zorg voor een duidelijke factuur, herinnering en aanmaningsbrief.

Een duidelijke factuur met een duidelijke omschrijving van uw geleverde product en/of dienst en een duidelijke termijn waarbinnen betaald dient te worden, voorkomt dat u achter uw geld aan moet. De meeste consumenten en bedrijven zullen uw factuur op tijd betalen, alleen dient u wel aan te geven wat deze termijn is. Uw klant heeft recht op duidelijkheid! Als u duidelijk bent vóór wanneer er betaald dient te worden, zullen de meeste van uw facturen inderdaad binnen deze termijn worden betaald. Blijft betaling uit, dan wordt veelal nogmaals een herinneringsbrief of aanmaning gestuurd die al eerder (alleen per e-mail) is gestuurd, maar waarin geen duidelijke termijn (datum) is genoemd waarbinnen betaald dient te worden. Het moet voor de schuldenaar duidelijk en heel helder zijn vóór welke datum uw factuur betaald moet worden. Na deze datum is uw schuldenaar wettelijk gezien in verzuim, tenminste als hij correct in gebreke is gesteld.

5. Stuur uw factuur zo snel mogelijk.

Uw klant verwacht binnen enkele dagen nadat u uw dienst heeft geleverd uw factuur. Niet pas na enkele weken nadat u uw dienst heeft verleend. Levert u producten? Dan verwacht uw klant uw factuur bij levering van uw product. Wanneer u een paar weken wacht met het versturen van uw factuur, dan zal uw klant uw factuur ook pas na enkele weken en diverse herinneringen/aanmaning van u gaan betalen. Wanneer u snel factureert, zal u zien dat uw klant ook snel betaalt.

6. Houdt uw betalingstermijn kort

Hoe langer u uw klant de tijd geeft om te betalen, hoe langer het duurt voordat u uw geld heeft. Er zijn maar weinig klanten die facturen direct na ontvangst betalen. De meeste bedrijven en particulieren (consumenten) betalen op de laatste dag die op de factuur is aangegeven. De wettelijke betalingstermijn zegt alleen iets over de betalingstermijn als er niets is afgesproken. U mag betaling binnen één week of 14 dagen op uw facturen zetten.

Wettelijke betalingstermijn facturen 14 of 30 dagen?

Alleen als er tussen de koper en verkoper niets is besproken of afgesproken over de betalingstermijn na levering van een product of dienst, dan is de wettelijke betalingstermijn van toepassing. Deze is voor consumenten (particulieren) anders dan voor zakelijke bedrijven.

Bedrijven hanteren over het algemeen de wettelijke betalingstermijn bij verkoop aan bedrijven, van 30 dagen. Particulieren (consumenten) dienen meestal vooraf te betalen, of bij levering van het gekochte product. Indien particulieren (consumenten) niet direct bij het plaatsen van hun bestelling hoeven te betalen, dan krijgen zij meestal 14 dagen de tijd om te betalen.

Wat als betaling uit blijft na de wettelijke betalingstermijn?

Als betaling van uw klant uit blijft en er niet wordt betaald binnen de termijn die u heeft afgesproken (of binnen de wettelijke termijn van 30 dagen), dan is uw klant niet direct van rechtswege in verzuim. U dient hem eerst schriftelijk (en bij voorkeur óók per e-mail) in gebreke te stellen en nog minimaal één kans te geven om uw factuur kosteloos te betalen.

Wettelijke betalingstermijn zakelijk & voor particulieren

De wet hanteert een andere betaaltermijn voor particulieren dan voor bedrijven (zakelijk). Zo dienen bedrijven nog een redelijke termijn te krijgen om “vrijwillig” te betalen. Als algemeen redelijk wordt een termijn van 5 tot 7 dagen gehanteerd. Met andere woorden, als uw factuur niet op tijd wordt betaald door een zakelijk bedrijf, dan dient het bedrijf dat niet heeft betaald nog een redelijke termijn van 5 tot 7 dagen de tijd te krijgen om uw factuur te betalen. Meestal wordt een aanmaningsbrief of ingebrekestellingsbrief per post gestuurd.

Wettelijke betalingstermijn voor particulieren (consumenten)

Particulieren dienen als uw factuur onbetaald wordt gelaten nog één mogelijkheid te krijgen om uw factuur binnen 14 dagen na ontvangst van uw ingebrekestellingsbrief kosteloos te betalen. U dient uw niet betalende klant een ingebrekestellingsbrief te sturen. U doet er verstandig aan om deze ingebrekestellingsbrief per post alsmede per e-mail te versturen. Deze wettelijke 14 dagen gaan in zodra mag worden aangenomen dat uw schuldenaar uw ingebrekestellingsbrief heeft ontvangen. Dat is één dag nadat u de brief per post heeft verzonden. Vandaar dat in de praktijk de particuliere klant (consument) meestal 15 of zelfs 16 dagen de tijd krijgt om kosteloos uw factuur te betalen. Blijft betaling na deze termijn alsnog uit? Dan mag u een gerechtsdeurwaarder, incassobureau of advocaat inschakelen om uw onbetaalde factuur te incasseren. Uw niet betalende klant dient dan, naast uw openstaande factuur, ook de wettelijke rente alsmede de incassokosten te betalen.

Wettelijke betalingstermijn ZZP

Als zzp-ers producten of diensten verkopen, handelen zij zakelijk en als bedrijf. Zzp-ers mogen hun eigen betalingsvoorwaarden bepalen. Zo mogen zij betaling vooraf eisen, of krediet geven en afspreken dat hun factuur binnen 30 of zelfs 60 dagen betaald mag worden. In uitzonderlijke gevallen mag zelfs afgesproken worden dat er binnen 90 dagen betaald mag worden. Dat mag de zzp-er met zijn klant overeenkomen. Wel dient de zzp-er er rekening mee te houden dat de btw over de geleverde diensten of producten wel direct met de Belastingdienst dient te worden verrekend. De zzp-er dient dus al wel vrij snel de btw over zijn geleverde product of dienst af te dragen aan de Belastingdienst, maar krijgt zelf pas 90 dagen na levering betaald. Dat kan voor liquiditeitsproblemen zorgen bij de zzp-er, waardoor de zzp-er zich goed moet realiseren wat de (financiële) gevolgen van zo’n overeenkomst voor hem zijn. Hij is dan namelijk voor bank aan het spelen voor zijn klant.

Heeft u nog vragen over de wettelijke betalingstermijn van uw factuur, de wettelijke betalingstermijn 2024 of de betalingstermijn zzp-ers?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen over de wettelijke betalingstermijn? Twijfel dan niet om contact op te nemen met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman van De Voordeligste Deurwaarder. Hij legt u graag uit met welke wettelijke betalingstermijn u in 2020 rekening dient te houden bij het opstellen van uw facturen of aanmaningsbrieven.

U kunt ons kantoor bereiken via telefoonnummer 073 203 22 22 of via ons contactformulier.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies