De Algemene Termijnenwet (ATW) uitgelegd
15-07-2021 Door Geen categorie

De Algemene Termijnenwet (ATW) uitgelegd

Indien een rechter bij een uitspraak een wettelijke termijn voorschrijft, dan wordt in eerste instantie geen rekening gehouden met het feit dat de einddatum van een wettelijke termijn op een feestdag, zaterdag of zondag valt. In zo’n geval biedt de Algemene termijnenwet (Atw) uitkomst. In deze wet is vastgelegd hoe moet worden omgegaan als termijnen eindigen op een zaterdag, zondag of een feestdag.

Aanleiding om de Algemene termijnenwet in 1965 in te voeren, was destijds de verkorting van de werkweek door de invoering van de vrije zaterdag. Door sluiting van overheidsdiensten, juridische kantoren en bedrijven op die dag werd het rechtsverkeer belemmerd om te kunnen voldoen aan wettelijke termijnen voor formele handelingen. Gelijktijdig werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een regeling te treffen voor zondagen en algemeen erkende feestdagen en bestaande regelingen gelijk te trekken.

Voorbeeld algemene termijnenwet

De Algemene termijnenwet schrijft onder andere voor dat een wettelijke termijn wordt verlengd als deze eindigt op een feestdag of op een zaterdag of zondag. Dit klinkt wat ingewikkeld, maar is vrij eenvoudig uit te leggen met behulp van een voorbeeld.

Stel, een termijn is vastgesteld op drie dagen en eindigt op een, zaterdag of zondag. Volgens Artikel 2 van de Algemene termijnenwet moet deze termijn verlengd worden met één werkdag. Dus eindigt de wettelijke termijn op zaterdag, dan wordt deze automatisch doorgeschoven naar zondag om vervolgens weer doorgeschoven te worden naar de maandag die hier op volgt.

Een ander voorbeeld. Stel, een termijn loopt af op 25 december of op 26 december. Dit betekent dat het einde van de termijn op een nationale feestdag valt. Volgens Artikel 2 van de Algemene termijnenwet dus weer voldoende reden om de termijn te verlengen met één of twee werkdagen die geen zaterdag of zondag zijn.

Deze regel geldt niet voor termijnen die worden teruggerekend vanaf een reeds vastgestelde einddatum. Als de begindatum in het weekend of op een feestdag valt, wordt deze dus niet verschoven.

Algemene termijnenwet uitgelegd

De Algemene termijnenwet geeft twee redenen om een wettelijke termijn te verlengen. Indien een termijn afloopt in het weekend (op een zaterdag of zondag) of op een erkende feestdag, wordt deze termijn verlengd tot en met de eerstvolgende gewone werkdag.

Een wettelijke termijn die via de Algemene termijnenwet kan worden verlengd, moet minimaal twee gewone werkdagen bevatten, waarbij de aanvangsdag niet wordt meegerekend. Deze bepaling geldt zodoende alleen voor termijnen van drie dagen of langer.

Zo zou een termijn van drie dagen die begint op donderdag, zonder deze bepaling eindigen op zaterdag. Maar dan zou deze in het weekend vallen. Op grond van deze bepaling wordt de termijn dan verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, dus de maandag die daar op volgt. Is het op deze maandag bijvoorbeeld tweede Paasdag of tweede Pinksterdag? Dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstkomende dinsdag. In dit geval maakt het niet uit dat de termijn, die eventueel al verlengd is op grond van de eerste bepaling, op een werkdag eindigt.

De Algemene termijnenwet geldt alleen voor termijnen die in een wet in formele zin staan of in een algemene maatregel van bestuur. Daarbij kunnen specifieke wetten of amvb’s (algemene maatregel van bestuur) afwijkende bepalingen bevatten. De wet is daarom niet van toepassing op contractueel overeengekomen termijnen en op termijnen in ministeriële regelingen en in plaatselijke verordeningen.

Uitsluitingen

Er gelden enkele uitzonderingen voor de Algemene termijnenwet. Deze worden ook wel uitsluitingen genoemd. Zo wordt de wet uitgesloten voor termijnen omschreven in uren, termijnen die meer dan 90 dagen betreffen, termijnen die meer dan 12 weken lang zijn, meer dan drie maanden, of meer dan een jaar.

Erkende feestdagen

De volgende dagen worden in de wet aangemerkt als algemeen erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Beide kerstdagen (25 en 26 december)
 • Goede Vrijdag

De wet geldt ook voor beroepstermijnen. Eens in de drie jaar wordt besloten of een aantal dagen met een feestdag gelijkgesteld moet worden. Daarbij kan worden gedacht aan de maandag vóór Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Eerste Kerstdag als deze feestdagen op een dinsdag vallen. Maar ook de vrijdag na Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Kerstdag als deze feestdagen op een donderdag vallen. De vrijdag na Hemelvaartsdag wordt in de praktijk altijd gelijkgesteld met een feestdag. Als in een jaar Hemelvaartsdag op 7 mei valt, ontstaat de bijzondere omstandigheid dat woensdag 6 mei (dan de dag vóór Hemelvaart maar na Bevrijdingsdag) gelijkgesteld wordt aan een feestdag. Opvallend is dat bijvoorbeeld de dagen waarop Carnaval en Sinterklaas worden gevierd, niet meetellen als erkende feestdagen.

Overigens staat de erkenning van een feestdag door de Algemene termijnenwet los van de vraag of mensen op zo’n dag ook vrij moeten krijgen van hun werkgever. Dit wordt in de meeste gevallen vastgelegd in CAO’s of bedrijfsgebonden regels. Zo geven veel bedrijven hun medewerkers maar eens in de vijf jaar vrij op Bevrijdingsdag.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog wanneer uw hoger beroepstermijn of uw termijn om ergens tegen in verweer te gaan verstrijkt? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies