Terug naar alle vragen

Wat moet er in ieder geval in een dagvaarding staan?

De dagvaarding moet de volgende gegevens bevatten:

 • De datum waarop de dagvaarding is uitgebracht door de gerechtsdeurwaarder.
 • De volledige voornamen, achternamen, postcode, woonplaats, gemeentenaam (indien nodig), straat en huisnummer van de eisende partij.
 • Een stempel van de gerechtsdeurwaarder.
 • De volledige naam en contactgegevens van de gedaagde partij. Hoewel het niet verplicht is, kan het vermelden van de geboortedatum handig zijn.
 • Er moet duidelijk worden vermeld hoe de dagvaarding is overhandigd. Bijvoorbeeld persoonlijk, of volgens de wettelijke voorschriften in een gesloten gerechtsdeurwaardersenvelop omdat er niemand aanwezig was, of de deur open deed.
 • De dag, het jaartal, het tijdstip en het adres waar de gedaagde partij moet verschijnen, persoonlijk of met een gemachtigde.
 • De mededeling dat een eventuele schriftelijke reactie op de dagvaarding in tweevoud moet worden ingediend ter griffie voorafgaand of tijdens de zitting.
 • De mededeling dat de rechter de vordering zal toewijzen, als er geen reactie komt van de gedaagde, tenzij de rechter de vordering onrechtmatig of ongegrond acht.
 • De inleiding moet het geschil beschrijven en de reden waarom de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.
 • Als de gedaagde partij verweer heeft gevoerd, moet de eisende partij dit verweer vermelden en in de dagvaarding weerleggen.
 • De vordering moet duidelijk worden gespecificeerd, bijvoorbeeld met behulp van een factuur en eventuele berekende rente.
 • Als er bewijzen worden aangeleverd, moet hier duidelijk naar worden verwezen.
 • Aan het eind van de dagvaarding moet de eis worden herhaald, inclusief het bedrag, de wettelijke rente en de kosten van de gerechtelijke procedure.
 • Voor de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de bijkomende kosten die de gerechtsdeurwaarder heeft gemaakt, de legeskosten, eventuele btw en het totaalbedrag, moet een kostenspecificatie worden opgenomen.
 • De gerechtsdeurwaarder moet verklaren dat hij of zij geen persoonlijk belang heeft bij de bijkomende kosten (verschotten) en dat hij of zij onafhankelijk is in het uitvoeren van de taken.
 • De dagvaarding moet worden afgesloten met de handtekening van de gerechtsdeurwaarder. Zonder deze handtekening is de dagvaarding niet geldig.
Heeft dit uw vraag beantwoord? Ja0 Nee0

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden.

Neem contact op

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

Bart van der Beek
Lopik

Een zeer prettig toegewijd en deskundig deurwaarders bureau. Meerdere zaken die best nog lastig waren zijn snel efficiënt in goed overleg afgehandeld. Ook de weg naar de rechter en het innen van de vordering, zelf ook met oog voor de tegenpartij zodat deze uiteindelijk meewerkt. Een unieke ervaring die ik iedereen die lastige vorderingen heeft kan aanraden.

E. Jansen
Dronten

Om de niet-betaalde aflossing van mijn lening terug te krijgen ben ik bijna elf maanden in de weer geweest met twee advocaten van de tegenpartij. Tegenpartij liet zich bijstaan door zowel een strafrechtadvocaat alsmede door advocaat in burgerlijk procesrecht van het Amsterdamse Advocatenkantoor OSK. Hoewel beide OSK Advocaten in het bezit waren van de notariële akten en de leningsovereenkomst werd mij, in al hun wijsheid, vriendelijk doch dringend verzocht “Op te houden met pesten”. Goede raad bleek echter niet duur nadat ik met de gerechtsdeurwaarder in kontakt kwam. In een prettig gesprek met de heer Taal verzocht hij mij de originele akten op te sturen zodat de heer Zuurman zich er in zou kunnen vastbijten. Nou, dit heeft de tegenpartij geweten. Nadat de heer Zuurman slechts 1x contact had met de tegenpartij werden de betalingsachterstanden + rente van bijna 12 maanden BINNEN VIER DAGEN voldaan en werd het geïncasseerde bedrag dezelfde dag op mijn rekening gestort en hebben beide OSK-advocaten niets meer van zich laten horen. Mijn advies : Schakel geen kostbaar strafrecht- advocatenkantoor en/of incassobureau in maar neem direct contact op met De Voordeligste Deurwaarder.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies