De voordeligste (gerechts)deurwaarder in Den Bosch
Bel ons: 073 203 22 22 - dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur - ook in het weekend!

Jurgen Zuurman beëdigd tot Gerechtsdeurwaarder

Jurgen Zuurman, deurwaarder

Op 6 oktober om 09:15 is Jurgen Zuurman beëdigd bij de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch tot Gerechtsdeurwaarder.

Jurgen heeft aldaar de eed afgelegd en trouw gezworen aan de Koning en de Grondwet. Na het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk helpe mij Godalmachtig" werd hij door de rechter tot Gerechtsdeurwaarder benoemd.

Het verschil tussen een toegevoegd kandidaat- gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeurwaarder is dat de gerechtsdeurwaarder zelfstandig bevoegd is om ambtshandelingen te verrichten. Een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan alleen ambtshandelingen verrichten onder verantwoordelijkheid en toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

Daarnaast is het verschil dat een gerechtsdeurwaarder bij Koninklijk besluit wordt benoemd en een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.