De voordeligste (gerechts)deurwaarder in Den Bosch
Bel ons: 073 203 22 22 - dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur - ook in het weekend!

Nieuws

Op 6 oktober om 09:15 is Jurgen Zuurman beëdigd bij de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch tot Gerechtsdeurwaarder. Jurgen heeft aldaar de eed afgelegd en trouw gezworen aan de Koning en de Grondwet. Na het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk helpe mij Godalmachtig" werd hij door de rechter tot Gerechtsdeurwaarder benoemd.
Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. In 2013 bedroeg de winstgevendheid van de branche gemiddeld slechts 3%.Van verbetering lijkt in 2014 en 2015 geen sprake, omdat de omzetten verder onder druk komen en aanpassing van de kosten langzaam verloopt.

De Rabobank heeft op woensdag 19 november 2014 op een veiling van vier binnenvaartschepen drie schepen zelf gekocht, heeft Schuttevaer uit betrouwbare bron vernomen. De biedingen op de online veiling van BVA-Nautic waren voor de bank te laag. Door deze opmerkelijke actie van de Rabobank heeft SP Tweede Kamerlid Bashir Kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp.

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft vandaag voor de motie Franken gestemd. Alleen regeringspartijen VVD, PvdA en SGP stemden tegen. In de motie wordt de regering verzocht de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (85 miljoen euro) achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voorziet desastreuze gevolgen voor de sociale advocatuur en de toegang tot het recht door de aangekondigde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand.

In 2015 wordt de beslagvrije voet ingrijpend gewijzigd. Per 1 januari 2015 wordt het kindgebonden budget opgenomen in de berekening. Vanaf 1 juli 2015 gaat een tweede aanpassing gelden, namelijk de zogenaamde kostendelersnorm. Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen en ingrijpende gevolgen.

De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat naar de Raad van State is gestuurd.

Pages