De voordeligste (gerechts)deurwaarder in Den Bosch
Bel ons: 073 203 22 22 - dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur - ook in het weekend!

Maatschappelijk betrokken

Gerechtsdeurwaarderskantoor DeVoordeligsteDeurwaarder.nl komt niet uitsluitend op voor opdrachtgevers. Wij hebben wel degelijk oog voor mensen die schulden moeten betalen.

Wij zijn namelijk ook voordelig voor mensen die door ons worden aangeschreven om hun openstaande rekening te voldoen. Wanneer er binnen één week volledig betaald wordt, krijgen zij 15% korting op de te betalen incassokosten. Lukt dit niet, maar treft men binnen één week een betalingsregeling, welke correct wordt nagekomen, dan krijgt men 10% korting op de te betalen incassokosten.

Hierdoor betalen de mensen met een schuld bij ons aanzienlijk minder incassokosten dan bij een regulier deurwaarderskantoor.

Deze korting is een stimulans om snel te reageren. Zo blijven de kosten beperkt voor zowel opdrachtgever als schuldenaar. Bovendien wordt dan direct duidelijk of de vordering al dan niet wordt betwist.

Zo creëren wij een win-win situatie voor alle partijen. Dat is het voordeel van de Voordeligste Deurwaarder.nl.

De Voordeligste Deurwaarder.nl verzorgt regelmatig gastcolleges op scholen om jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van onverantwoord leengedrag. Deze lessen worden onder andere in samenwerking met de Stichting Weet Wat Je Besteedt verzorgd. Deze stichting richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren tussen 12 en 25 jaar.